פעילויות

28/11/0002 10:00 עד 17:00   פורום סגור
24/09/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
27/11/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
03/01/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
14/02/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
23/04/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
29/05/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
02/07/2018 10:00 עד 17:00   אתנחתא
25/07/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
08/03/2108 00:00 עד 00:00   כנס ניצנים
27/11/2020 19:00 עד 20:30   
13/12/2020 16:00 עד 20:00   מתאריך זה במהלך שבוע
29/12/2020 19:00 עד 21:00   
03/12/2020 19:00 עד 21:00   
13/12/2020 17:00 עד 22:00   
24/12/2020 19:00 עד 21:00   
13/12/2020 17:00 עד 21:00   
04/11/2020 19:00 עד 21:00   
06/10/2020 20:00 עד 22:00