השתלמות מורים ישובית- תש"פ

תאריך:

מפגש ראשון מבין עשרה 26/11/2019 14:00 עד 16:15   

מקום:

גן יבנה

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

אנשי חינוך

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

הקוד הבית מדרשי ככלי - הטמעת כלי הבית מדרשי לחיי היום יום בבית הספר ובכלל.

יעדים

בניית יחידות הוראה ושיעורים מיטביים (מקדמי פיתוח תפקודי לומד) בנושא ערבות הדדית, הנכחת הערך בעשייה הבית ספרית השוטפת.

יעדים

הטמעת אסטרטגיה של למידה בחברותא כמקדם למידת עמיתים לפיתוח ההוראה בבית הספר.

יעדים

הטמעת שיח, ערכים ושפה בתחום התרבות היהודית-ישראלית בגן יבנה בזיקה למסורות הישוב עם חיבור לקהילה.

יעדים

שיקוף והנכחה לחשיבה הפנימית שלנו כמנחים בזמן אמת (דרך דילמות של מנחי בית מדרש)

יעדים

מדדי הצלחה:

  • המורים יעבירו בית מדרש בחדר המורים, בכיתתם ומפגש בית מדרשי להורים וילדים
  • בהשתלמות תשתתפנה בין 18-20 מורות
  • תהיה נציגות מכל בתי ספר בישוב

רציונל:

אנו רואים בפיתוח המקצועי - השתלמויות, כנסים וימי עיון - דרך להתפתחות מקצועית ולהוראה איכותית, וכן הזדמנות להכיר ולהעמיק בתכנית הלימודים, לרכוש אסטרטגיות למידה חדשות. כל אלו חשובים להזדהות והתלהבות אשר בעת ההוראה יעברו גם לתלמידים, ויעוררו בהם עניין. ההשתלמות מיועדת לאנשי הוראה המלמדים בגן יבנה בלבד, נוכח ייחודה בחיבור ישיר למורשת ומסורות הישוב במעגלי השנה והחיים המתקיימות בשיח מתמיד בין מערכות החינוך הפורמלי למערכות הקהילתיות. התכנית תדגיש את החיבור הקהילתי-ערכי לתרבות היהודית-ישראלית ותונחה מקצועית בליווי תכנית זיקה בגן יבנה – רשת ניצנים.

תוכן:

השתלמות מורים מוכרת לגמול (30 ש"א), בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית במשרד החינוך (שנה שניה)

תמונות:

ספקים:

אורלי קנת,

הסברים:

לא התקיים מאחר ולא היו מספיק נרשמים

תובנות:

תקציב כולל:

עד 10,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
צוות בית הספר
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
חינוך
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי