נשים מובילות בקהילה

תאריך:

מפגש לימוד 28/03/2019 10:00 עד 13:00   

מקום:

מתנס בנימינה

סוג:

אחר

קהל היעד:

נשים

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

הזדמנות לשיח ולימוד נשים מובילות קהילה

יעדים
חשיפה לטקסטים מארון הספרים היהודי בנושא מנהיגות קהילתית

חיבור ניצנים לחודש האשה

יעדים
השתתפות של 15 נשים לפחות

מדדי הצלחה:

  • תוצרים סביב הנושא ומצגתם בתערוכה במתנס

רציונל:

תוכן:

שיח על מנהיגות חברתית במושובות בשילוב טקסטים

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 1,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
אגף החינוך
ארצי:
חברה למתנסים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי