פעילויות - מנהיגות

28/10/2019 19:00 עד 22:00   יתר התאריכים יקבעו בהמשך
05/07/2019 08:00 עד 16:00   
11/12/2018 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
19/12/2018 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
02/01/2019 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
16/01/2019 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
30/01/2019 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
13/02/2019 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
27/02/2019 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
13/03/2019 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
27/03/2019 18:00 עד 21:00   קבוצה סגורה
01/07/2019 19:00 עד 21:30   מופע סיום שנה
09/01/2019 08:00 עד 23:00   
08/04/2019 08:00 עד 23:00   
09/04/2019 08:00 עד 23:00   
10/04/2019 08:00 עד 23:00   
11/04/2019 08:00 עד 23:00   
12/05/2019 10:00 עד 15:00   
01/01/2019 20:00 עד 22:00   
01/01/2019 08:00 עד 08:30   לא רלוונטי
27/11/2018 20:30 עד 22:00   משתתפות התכנית
02/12/2016 08:30 עד 12:00   סבב ראשון של קונצרטים בגנים (3 קונצרטים - 6 גנים)
06/01/2017 08:30 עד 12:00   סבב שני של קונצרטים בגנים (3 קונצרטים - 6 גנים)
13/01/2017 08:30 עד 12:00   סבב שלישי של קונצרטים בגנים (3 קונצרטים - 6 גנים)
26/03/2017 08:30 עד 11:30   קונצרט סיום עם ההורים באולם (2 סבבים)