גנים שרים בעמק

תאריך:

02/12/2016 08:30 עד 12:00   סבב ראשון של קונצרטים בגנים (3 קונצרטים - 6 גנים)
06/01/2017 08:30 עד 12:00   סבב שני של קונצרטים בגנים (3 קונצרטים - 6 גנים)
13/01/2017 08:30 עד 12:00   סבב שלישי של קונצרטים בגנים (3 קונצרטים - 6 גנים)
26/03/2017 08:30 עד 11:30   קונצרט סיום עם ההורים באולם (2 סבבים)

מקום:

רחבי עמק חפר

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

גיל רך ומשפחה

מספר משתתפים:

עד 1000

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

- בתחילת השנה נבנה במשותף רפרטואר השירים לשנה זו - שירים מהשירה העברית לדורותיה סביב נושא מרכז. מדובר בשירים מיוחדים ואיכותיים שאינם חלק מהרפרטואר השכיח בתכנית הלימודים של הגנים. הנושא המרכז לשנה זו הוא עונות השנה, פרחים ופריחה. רפרטואר השירים שנבחר (משיר השירים ועד לשירה העברית החדשה) מצורף בקובץ.
- המורות למוזיקה בגנים עוברות הכשרה מוזיקלית - טקסטואלית סביב השירים ועובדות עליהם עם הילדים בגנים.
- במהלך השנה מתקיימים קונצרטים אינטימיים בגנים עצמם (בכל פעם שני גנים), עם מספר בני נוער מהמקהלה האזורית ובהנחייה של מובילת התכנית, תוך תשומת לב לתכנים מוזיקליים ותוכן.
- בסוף השנה מתקיים קונצרט מרכזי לילדי הגנים והוריהם באולם האזורי, בו משתתפות 3 המקהלות בהרכב מלא ומושרים השירים שנלמדו ושירים נוספים, גם כאן תוך הנחייה פעילה השמה דגש על העמקת החינוך המוזיקלי ותשומ לב לשפה ולתכנים.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

- הצלחת התכנית ברמה הפרטנית של כל גן וגן תלויה במידת ההתלהבות והמגוייסות הן של המורה למוזיקה בגן והן של הגננת. נדרשת עבודה והשקעה עם הילדים על רפרטואר שירים פחות שכיח - מה שמשמח מאד חלק מהצוותים אך מאיים או מכביד על אחרים.
- הצלחת התכנית ברמה המערכתית מותנית בשיתוף פעולה מוצלח בין השותפים. ל'זית' יש נגיעה ברמת התכנים וההשראה, הצלחת התכנית הן מבחינת התכנים המוזיקליים והשירה והן מבחינת המערך הלוגיסטי של הקונצרטים בגנים וקונצרט הסיום (הסעות וכו'), תלויה במגוייסות והיערכות מוצלחת של המקהלה ושל מחלקת הגנים.
- בהינתן עבודה משותפת מוצלחת ומסודרת, ואחרי שהתכנית הפכה למסורת, יש לה עוצמה מדהימה: היא לא דורשת הרבה (מוטמעת בלוחות הזמנים ובתשתיות הקיימות בגנים - מורות למוזיקה, שיעורי מוזיקה, וכו') והשפעתה מדהימה - על הילדים ועל ההורים
- לא פשוט להכניס שירים ותכנים מן המקורות, אלו חומרים מוכרים פחות בעולם המקהלות והגנים, אך הצלחתם כל פעם מחדש מוכיחה שההשקעה כדאית.
- קשה לכלול בתכנית מספר גדול של גנים בגלל אילוצי המקהלה. כיום משתתפים בתכנית בעמק חפר 18 גנים - 3 ימי שישי, 3 סבבים בכל אחד מהם. קשה להגדיל את המספר הזה.

תובנות:

תקציב כולל:

עד 50,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

גיל רך (5-0) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מקהלות בתי ספר והעמק
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
חינוך
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי