מעגלים- מנהיגות נשים בקהילה

תאריך:

מהי עמיות יהודית? + בניית תכנית שנתית 27/11/2018 20:30 עד 22:00   משתתפות התכנית

מקום:

מרכז קהילתי אבן יהודה

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

נשים

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

העצמה של קבוצת נשים באמצעות מסע משותף של לימוד, העוסק בזהויות השונות של כל משתתפת: האישי, המגדרי, היהודי- ישראלי- תרבותי.

יעדים
יצירת קבוצת המורכבת מלפחות 15 נשים, העוברת 10 מפגשים לאורך השנה.
הקבוצה תעבור הכשרה והקניית ידע בתחום התוכן היהודי- ישראלי ומתן כלים ליזמות והובלה של פעילויות תרבותיות בתחום התוכן הנ"ל.

יצירת קבוצת נשים פעילות ואקטיביסטיות באבן יהודה בתחום התרבות יהודית- ישראלית.

יעדים
קבוצת הנשים תוביל לפחות אירוע קהילתי אחד ולפחות מיזם אחד קהילתי-חברתי מתמשך.

היכרות ומפגש עם חיי יהדות התפוצות

יעדים
תהליך ההכשרה ורכישת הכלים יראה באבן יהודה ובקהילה היהודית התאומה במקביל. כחלק מההכשרה הקבוצות יפגשו פעמיים, האחת בישראל והשנייה בקהילה התאומה.
הקבוצות יגבשו יחד 2 פרויקטים שיפעילו יחד באבן יהודה ובקהילה המקבילה.

מדדי הצלחה:

  • הגדלת הפעילות בתכנית ניצנים אבן יהודה
  • חיזוק השותפות עם נשים תושבות ושינוי התפיסה של מתנ"ס כמספק שירות.
  • השקעה בהון האנושי של אבן יהודה על מנת שבסוף התהליך גם יצרו תפוקות חברתיות ולמען הקהילה

רציונל:

מעגלים הינה קבוצת נשים שעוברות מסע משותף של זהות אישית, יהודית- ישראלית- תרבותית. הנשים יהווה קבוצה פעילה בקהילה ובחברה.
המטרה האולטימטיבית של הפרויקט היא ליצור פלטפורמה לעשייה חברתית באמצעות חיבור מעגלי נשים פעילות לזהות היהודית- ישראלית- קהילתית שלהן. נעשה זו על ידי גיבוש ומפגשים חברתיים אשר יעסקו בין היתר ביצירת קשר ובחיבור קבוצות מקהילות שונות בארץ ובעולם, בחיבור ליוזמות קהילתיות ליצירת שינוי וזאת בדגש על יוזמות ואקטיביזם חברתי, ובהתבסס על נושאי תוכן הכוללים יחסים בין דוריים בהיבט זהות היהודית, יהודי תפוצות ופלורליזם חברתי.

תוכן:

עיקרי התוכנית:
• תהליך של בירור זהות ומה מקומנו מול המושג יהדות- ישראלית
• סדנאות בתחומי תוכן של תרבות יהודית-ישראלית
• יוזמות חברתיות- מעורבות בקהילה ועשייה חברתית
• גווניה של החברה הישראלית
• מפגשים חברתיים של גיבוש והעצמת מקום הקבוצה
• מעגלי נשים בארץ ובעולם
• גיוס אנשים לעשייה משותפת
• עולם הערכים של המשתתפות.
• הובלת פרויקט קהילתי מתמשך משותף.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 15,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

פעילים ומתנדבים

גופים שותפים:

מקומי:
מתנ"ס
מועצה
פיתוח קהילתי
ארצי:
חברה למתנסים
משרד ממשלתי:
תרבות
פילנתרופיה:
קרן אבי חי

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי