יישובי עיינות

תאריך:

כללי 01/01/2019 08:00 עד 08:30   לא רלוונטי

מקום:

יישובי הגולן

סוג:

אחר

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

מעל 1000

מטרות:

יצירת מרחב של תרבות יהודית כחלק אינטגרלי מהזהות של קהילת הגולן על מעגליה השונים- קהילה- אזור- גולן.

יעדים
איתור באמצעות קול קורא של 10 קהילות אשר רואות בתחום התרבות היהודית- ישראלית נדבך מרכזי בהבניית החיים הקהילתיים ביישוב.
בניית תוכנית יישובית 4 שנתית של פיתוח תחום יהדות ישראלית בחינוך, קהילה, תרבות...
ליווי של היישובים במפגשים, שיחות ותמיכה כספית
הקמת צוותים מקומיים שיובילו את התחום למשל 3-4 שנים לפחות.

מדדי הצלחה:

  • קיום פעילויות משמעותיות במרחבים השונים ביישוב
  • הקמת צוות מוביל פעיל שיוכל להחזיק את התהליך גם לאחר סיום התמיכה של עיינות
  • יצירת שפה משותפת בה היהדות הישראלית היא נכס תרבותי מקומי שיכול לשרת את הקהילה בשלל תחומים. הצלחה זו תבוא לידי ביטוי בשיחות עם מובילי הקהילה ובסגנון הפעילויות שייווצרו בה.

רציונל:

סיוע לקהילות המבקשות לקדם את תחום התרבות היהודית ישראלית בקהילתם

תוכן:

הוצאת קול קורא, בחירת יישובים, מפגשי תיאום ציפיות ובניית תוכנית שנתית, מפגשי ושיחות ליווי.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 50,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
המרכז הקהילתי
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי