שישיטבע

תאריך:

03/05/2013 00:00 עד 00:00   

מקום:

נצרת עילית

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

גיל רך ומשפחה

מספר משתתפים:

עד 500

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

שישי בבוקר, כיתות ה' של כל העיר, על גבעת האירוסים, תחנות לימוד ויצירה, סביב נושאי טבע ומורשת. את תחנות הפעילות הפעילו בני הנוער. בסוף האירוע קבלת שבת משותפת.

בשת"פ עם מחלקות העירייה.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

חשוב לערב גופים שונים בהפעלת התחנות- תנועות נוער, הורים, שות'2000, גרעין תורני, קק"ל, קרן קרב.

תובנות:

תקציב כולל:

עד 10,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי