בתים מאירים - מאירים את העיר

תאריך:

ערב הכנה לפותחי ומנחי הבתים 03/12/2020 19:00 עד 21:00   
תחילת הפסטיבל 13/12/2020 17:00 עד 22:00   
מפגש הוקרה לפותחי ומנחי הבתים 24/12/2020 19:00 עד 21:00   

מקום:

בתי התושבים

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 1000

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

פעילות הקשורה לחג אורים וערכיו ע"פ חזון "עולמות" ובהובלת פעילי "עולמות" ותושבי העיר

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 10,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב
גיל רך (5-0) י
יסודי + חט"ב (13-6) י
על יסודי (18-15) י
מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
רשות
מתנ"ס
עיר ללא אלימות
תנועות נוער
מועצה
תוכניות מקומיות
מוטב יחדיו, קהילה נגישה, בית הספר
קיבוץ עירוני, גרעין תורני, תחנת מכבי אש עירונית,
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי