משלוח מנות איש לרעהו - תשעז

תאריך:

05/03/2017 00:00 עד 00:00   לפני פורים

מקום:

רחבי גן יבנה

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 200

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

דרך הרשתות החברתיות פורסם הפרויקט וקראנו לאנשי הישוב להירשם למתן וקבלת משלוח מנות בין נשפחות שונות. לפני פורים נעשו שידוכים בין משפחות שונות עם ההנחייה כי המשלוחים צריכים להגיע למשפחה עד מועד שלפני החג.
נפתחה קבוצת פייסבוק ייעודית לפרויקט אליה הוזמנו התושבים להעלות תמונות, חוויות ומחשבות.

ספקים:

הסברים:

- עם ההרשמה על המשפחות היה למלא שאלון עם פרטים אישיים, הרכז משפחה, מגבלות מזון וצרכי כשרות. כך משלוחי המנות היו מותאמים למשפחה.
תוצאת המיזם היתה מפתיעה הן ברמת ההיענות והן בתוצאות המרגשות

תובנות:

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי