משלוח מנות איש לרעהו - תשע"ח

תאריך:

21/02/2018 09:00 עד 20:00   במהלך השבוע שלפני פורים

מקום:

רחבי גן יבנה

סוג:

אחר

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 200

מטרות:

הכנסת מסורת משלוח מנות ברחבי הישוב

יעדים

היכרות בין משפחות בקהילה

יעדים
משפחות יצרו קשר בלתי אמצעי על ידי ביקור זו אצל זו להענקת המשלוח

מדדי הצלחה:

  • יגדל מספר המשתתפים משנה שעברה
  • יווצרו מפגשים מרגשים בין המשתתפים

רציונל:

פורים כחג המשלב בתוכו שמחה, חגיגה ומסיבה הוא פלטפורמה חגיגית ליצירת מפגשים בין אנשים. המסורת של משלוחי מנות אחד לשני הולכת ודועכת מחוץ לכותלי בתי הספר וחשבנו כי יהיה יפה להחיותה בתוך הישוב וכך ליצור גם הכרויות חדשות וקירוב לבבות וגם אווירה חגיגית בישוב על פרסום מפגשים משמחים ומרגשים ברשתות החברתיות

תוכן:

הפרויקט פורסם דרך הרשתות החברתיות וקראנו לאנשי הישוב להירשם למתן וקבלת משלוח מנות בין משפחות שונות. לפני פורים נעשו שידוכים בין המשפחות עם ההנחייה כי המשלוחים צריכים להגיע למשפחה עד מועד שלפני החג.
נפתחה קבוצת פייסבוק ייעודית לפרויקט אליה הוזמנו התושבים להעלות תמונות, חוויות ומחשבות.

ספקים:

הסברים:

- עם ההרשמה על המשפחות היה למלא שאלון עם פרטים אישיים, הרכז משפחה, מגבלות מזון וצרכי כשרות. כך משלוחי המנות היו מותאמים למשפחה.
תוצאת המיזם היתה מפתיעה הן ברמת ההיענות והן בתוצאות המרגשות

תובנות:

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי