ה.מישלוח מנות איש לרעהו - בנימנה גבעת עדה

תאריך:

מסירת משלוחי המנות 17/03/2019 16:00 עד 22:00   

מקום:

בנימינה וגבעת עדה

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 50

מטרות:

יצירת פלטפורמה ישובית לעשייה קהילתית ברוח ערכי חג פורים, סביב נושא הנתינה החברתית

יעדים
המשתתפים יזהו את משלוח המנות כנתינה חברתית

הזדמנות להכרות עם תושבים חדשים ויצירת מעגלים וקשרים עתידיים.

יעדים
המשתתפים יהיו מקהילות וזרמים שונים

המשך וחיזוק מסורת ישובית בעלת זיקה יהודית

יעדים
הרחבת מעגל המשתתפים בהתאם למתכונת משנה שעברה

חיבור לניצנים מתוך עשייה אקטיבית

יעדים
פנייה של תושבים להשתתפות במשלוחי המנות

מדדי הצלחה:

  • השתתפות של למעלה מ25 משפחות
  • הרתמות של גופים/יזמים למשלוחי המנות
  • המשך המסורת גם בשנה הבאה

רציונל:

תוכן:

הגרלה בין תושבים לקבלה ונתינה של משלוח מנות בפורים

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 1,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מתנ"ס
תנועות נוער
מועצה
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי