מועדונים מארחים

תאריך:

מפגש הכנה למדריכי נוער להנעת הפרויקט 26/03/2019 20:00 עד 22:30   קבוצה סגורה

מקום:

מועדוני נוער בישובים

סוג:

אחר

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 500

מטרות:

להפגיש בני נוער מישובים שונים בעמק, שלא נפגשים ביומיום

יעדים
25 מפגשים במהלך השנה: 5 מועדים ובכל מועד נפתחים 5 מועדונים.
בכל מפגש יפגשו נערים ונערות מלפחות 2 מועדונים מישובים שונים בעמק ושונים זה מזה (דתיים וחילונים שלומדים בבתי ספר שונים)

עיסוק משותף בערכי ותכני היהדות הישראלית

יעדים
בכל מפגש תתקיים סדנה חיצונית (או מנחה שאינו מרכזי הנוער של המועדונים שבמפגש)
בכל מפגש תתקיים גם פעילות בארגון והנחייה של רכזי הנוער (ולפחות במפגש אחד גם בשיתוף של הנוער בעצמו)

חיזוק של תחום הנוער במועצה

יעדים
הרשות תעזור בהסעה של הנערים והנערות לכל המפגשים
בכל מפגש יהיה כיבוד ושי צנוע לחיבור ותזכורת למפגש

מדדי הצלחה:

  • בכל מפגש יגיעו לפחות 75% מהנוער שבישובים של המועדונים שנפגשים
  • הנערים והנערות יעידו שנהנו במפגשים וירצו בעוד מפגשים
  • שיתקיימו לפחות 2 מפגשים/פעילויות יזומות ע"י מדריכי הנוער או הנערים והנערות בישובים שהשתתפו
  • מועדונים שלא היו חלק מהמפגשים ישרצו להשתתף בהם גם
  • לפחות 75% ממועדוני הנוער ברחבי העמק משתתפים בפעילויות

רציונל:

בעקבות ההצלחה הגדולה שהיתה בחנוכה כחלק מהבתים המדליקים, נפתחו מועדונים מדליקים. קיים רצון להמשיך ולקיים את המפגשים במתכונת דומה

תוכן:

מדריכי הנוער נרשמו לפרויקט, הגיעו לערב הכנה וציוות של המועדונים, ביחד קבעו מועדי מפגש למועדונים מארחים שיתקיימו בהמשך השנה.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 50,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

על יסודי (18-15) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מתנ"ס
מחלקת ילדים ונוער
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי