ראש חודש

תאריך:

16/11/2016 09:00 עד 10:30   
30/11/2016 09:00 עד 10:30   
28/12/2016 09:00 עד 10:30   

מקום:

מועדון בדיור מוגן, שכונה צפונית בנצ

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

8 מפגשים חודשיים בהנחיית מיה סורין

תמונות:

ספקים:

הסברים:

לשמור על האופי הפלורליסטי של התכנית

תובנות:

תקציב כולל:

עד 5,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מתנ"ס
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי