פעילויות - מעגל החיים

20/04/2020 09:00 עד 11:30   
01/03/2019 00:00 עד 00:00   
01/03/2019 00:00 עד 00:00   חודש הוקדש לתכנון הפסטיבל- ישיבות עם הצוות, עם רכזי הקהילה ועם הפעילים לגיבוש התכנים
02/06/2019 09:00 עד 22:00   יום 1
03/06/2019 09:00 עד 22:00   יום 2
04/06/2019 09:00 עד 22:00   יום 3
05/06/2019 09:00 עד 22:00   יום 4
06/06/2019 09:00 עד 22:00   יום 5
07/06/2019 09:00 עד 22:00   יום 6
05/04/2019 09:00 עד 11:30   
01/06/2018 08:30 עד 11:00   
03/03/2017 08:30 עד 12:00   
04/03/2016 08:30 עד 12:30   
02/11/2012 00:00 עד 00:00