שנת בר מצווה

תאריך:

18/09/2016 20:30 עד 23:00   מפגש מובילי שנת בר מצווה יישוביים
08/01/2017 08:00 עד 20:00   שיחות אמצע שנה עם מובילים יישוביים
12/05/2017 08:30 עד 14:00   'אוצר העמק' - פעילות אזורית לילדי שנת בר מצווה

מקום:

עמק חפר

סוג:

אחר

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 750

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

בהתאם למטרות שצויינו לעיל, תכנית שנת בר המצווה האזורית מורכבת ממספר אבני דרך אזוריות עיקריות לצד ליווי יישובי - אישי המתמשך לאורך השנה. מצורף מתווה הפרויקט המפרט את אבני הדרך שלו לאורך השנה.
שימו לב שלאבן הדרך של הפעילות האזורית לכל ילדי שנת בר המצווה בעמק חפר מוקדשת פה באתר פעילות בפני עצמה: 'אוצר העמק' - פעילות ילדי שנת בר מצווה בעמק חפר
תכנית מגוונת המציעה העשרה וסיוע לתכניות בר המצבה היישוביות ברחבי העמק, חיבור של בני הנוער, המשפחה והקהילה לשנה משמעותית וחווייתית, ובסיומה אירוע אזורי ייחודי ברחבי העמק

תמונות:

ספקים:

הסברים:

- איתור ושמירת קשר עם מובילי שנת בר המצווה היישוביים בכל שנה מחדש
- הדרך להשפיע ולהוסיף פעילויות משמעותיות מהתרבות היהודית לתכנית שנת בר המצווה היישובית

תובנות:

תקציב כולל:

עד 50,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

יסודי + חט"ב (13-6) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
מועצה דתית
תרבות יהודית - מורשת ישראל עמק חפר
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי