תוכנית אמהות ובנות מצווה מועצתית (כיתה ו)

תאריך:

09/12/2019 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
16/12/2019 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
06/01/2020 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
13/01/2020 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
20/01/2020 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
31/01/2020 08:30 עד 16:00   מפגש סיום

מקום:

במועצה

סוג:

אחר

קהל היעד:

אמהות ובנות מצווה

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

מתן משמעות אישית יהודית-ישראלית ויציקת תוכן עבור בנות המצווה והמשפחות

יעדים
סדרה של 6 מפגשים (כשעתיים כ"א) אחת לשבועיים וסיום בארוע חגיגי אשר יקבע ע"י המשתתפות.

חיזוק הקשרים אמהות -ובנות וזמן איכות

יעדים
השתתפות של לפחות 16 זוגות (של אם ובת) מלפחות 4 ישובים במועצה.

חיזוק הקשר והחיבור בין המועצה והישובים באמצעות נתינת מענה לצורך שעלה מהשטח

יעדים
יצירת לפחות פרוייקט משותף אחד קבוצתי לטובה הקהילה.

מדדי הצלחה:

  • הכרת התוכנית כמסורת ישובית בכיתה ו'.
  • משתתפי התוכנית ימשיכו כפעילים ממשיכים גם בשנת המצווה בכיתה ז'.

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 15,000 ₪

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

יסודי + חט"ב (13-6) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי