ספקים

אבנר דהן

תחום: הפעלות התמחות: OTD
טלפון: 052-5557395 פקס:
אימייל: info@chanelal.com אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: קורס הכשרת מנחי קבוצות לומדות
הוזן ע"י: נטע קציר
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה